Overproductie van melk:
Melkboeren wereldwijd verzuipen erin

Het probleem

Sinds verschillende jaren produceert de Europese melksector teveel melk. Met als gevolg dat er een prijsdaling is ontstaan waardoor de Europese veehouders niet meer van hun werk kunnen leven.

Uiteraard is dat voordelig voor de agro-industriële melkbedrijven. Ze kopen Europese melk aan een bijzonder lage prijs en verpatsen het overschot op de West-Afrikaanse markt. Alleen is de melk die ze daar verkopen geen echte melk meer. Het is afgeroomde poedermelk die opnieuw verrijkt werd met palmolie. En hij kost tot 30% minder dan de lokale melk.

Deze valse melk overspoelt en verstikt de Afrikaanse veehouders en het lokale distributienet.

Onze aanbevelingen voor de politici

Maatregelen treffen die het aanbod van Europese melkproductie in crisistijd regelen om een structurele en conjuncturele overproductie te vermijden.

Billijke commerciële relaties opzetten tussen de Europese Unie en Afrika.

De lokale Afrikaanse distributienetten ondersteunen via een samenhangende ontwikkelingspolitiek.

Meer weten

Een campagne van

Met de steun van